Gyakran Ismételt Kérdések

Tartalmazza-e a baleseti adót a kalkulátorunk által számolt díj?
Nem, nem tartalmazza, mert a kalkulátorunk biztosítási díjat számol, az adó beszedésére a törvény a biztosítót kötelezi.
Mi történik a biztosítónak megfizetett adóval?
Amennyiben Ön a baleseti adót és biztosítási díjat a biztosítónak megfizette, abban az esetben nincs további tennivalója az adóval kapcsolatban, a többi a biztosító dolga (adó befizetése és bevallása.)
Mi történik, ha a GFB szerződő nem fizetné meg a baleseti adót?
Ha a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizet, akkor ezt a törvény szerint - a baleseti adó megfizetésének elsődlegessége miatt - úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg. Ebben az esetben a szerződése a baleseti adó elsődlegessége miatt díjhiányossá válik és ha a tartozást felszólítás ellenére sem fizetné meg a biztosítónak, akkor az évforduló előtt megszűnik díjnemfizetéssel.
Mi a baleseti adó alapja?
Az adó alapja az éves GFB díj, de a - a "normál" biztosítási díjnál jóval magasabb - fedezetlenségi díj után is meg kell fizetni az adót.
Hogyan kell megfizetni a baleseti adót?
Az adó beszedésére a törvény a biztosítót kötelezte, a GFB szerződő pedig köteles az adó biztosító részére történő megfizetésére. A biztosítónak az adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie a GFB szerződőtől.
Kinek kell fizetni a baleseti adót?
A baleseti adó alanya minden GFB szerződő személy vagy szervezet.
Mi az a baleseti adó?

Ez egy 2012-tõl újonnan bevezetett adó (30%, de maximum naponta 83 Ft / gépjármû), amit az egészségügy forrásainak bõvítése érdekében szavazott meg a törvényhozás (2011. évi CIII. törvény (Neta tv.)

Hitelre vásárolt autónál kötelező cascót kötni?

A hitelre vásárolt gépjárművek esetén a finanszírozó dönti el, hogy kötelezi-e a vásárlót casco biztosítás megkötésére. Ez ügyben tehát nem a biztosító, hanem a bank, vagy finanszírozó cég dönt. A finanszírozói elvárástól függetlenül a hitelre vett gépjárművek esetében totál-, vagy lopáskár esetén további terhet jelent, hogy a gépjármű elvesztésén kívül a finanszírozónak is ki kell fizetni ilyenkor a felvett hitel összeget. Ezért a casco biztosítás megléte ebben az esetben még nagyobb segítséget jelenthet a családnak. Casco biztosítás kötése esetén is érdemes megvizsgálni a biztosítók díjait, hiszen a díjak között több ezer forintos eltérés is lehetséges.

Gépjárművemmel kárt okoztam, van casco biztosításom, mi a teendőm?

Miután a másik fél részére kitölti a „kék-sárga” baleseti bejelentő lapot (ami alapján az okozott kárt a saját felelősségbiztosítója megtéríti), a saját gépjárművében keletkezett kárát a casco biztosítja téríti meg. A kárigény bejelentését a biztosító (területileg illetékes) kárrendezési egységénél, vagy valamelyik szerződött javítópartnerénél személyesen, vagy a biztosító bejelentési csatornáin (e-mail, telefax, call-center, web) elektronikus úton tudja bejelenteni. A szükséges információkkal a Kármester.hu (www.karmester.hu) a nap 24 órájában segítségére van. Igény szerint a CLB Kft. mindkét esetben segít a kárügyintézésben, a rugalmas kárrendezésben.

Milyen esetekben fizet a biztosító helyett a MABISZ Kártalanítási Számla?

A Kártalanítási Számla kezelője, a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (ESZE, 2013. december 31-ig Gépjármű Kárrendezési Iroda – MABISZ GKI) áll helyt olyan káresemények esetében, amelyekben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást művelő biztosítók egyike sem kötelezhető - fedezet hiányában - a kár megtérítésére. A károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője akkor is megtéríti, ha a biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó gépjárműve Magyarország területén okozott kárt, továbbá, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták. A biztosítással nem rendelkező üzembentartótól a Kártalanítási Számla a kártérítés teljes összegét és költségeinek megtérítését követelheti. Az ismeretlen gépjárművel Magyarország területén okozott személyi sérüléses kár esetén (a kártalanítási kötelezettség nem terjed ki az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, valamint a reklámhordozó eszközökben okozott károkra). Nem tagállam harmadik országbeli károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője kizárólag akkor téríti meg, ha a károsult országában magyar állampolgár részére a baleset időpontjában hasonló esetben kártalanítás jár. Ha a Kártalanítási Számla kezelője és a biztosító között, illetőleg az érintett biztosítók között vitás az, hogy ki köteles a vétlen károsult kárát megtéríteni, a kártérítés összegét a Kártalanítási Számla kezelője megelőlegezi, és utólag a károkozó biztosítójával elszámol. Figyelem! A károsult - a kár bekövetkeztétől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a Kártalanítási Számla kezelőjének. Ha a károsult a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Kártalanítási Számla kezelőjének fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Milyen casco biztosítást érdemes kötni, ha használt, régi autót vásároltam?

Minden esetben fontos összehasonlítani a biztosítók által ajánlott casco díjakat. A díjak folyamatosan változnak, így a kedvezmények mértéke is. Ön választhat teljes körű- garanciális autókra javasolt-, törés, lopás és olyan teljes körű casco közül, amelyet már nem garanciális gépjárművekre ajánlunk. Ha már nem márkaszervizben javíttatja használt autóját, akkor érdemes a nem garanciális autókra ajánlott terméktáblázatot megnéznie kalkulátorunkban. Természetesen a döntés az Öné, vagyis a gépjármű használója tudja és ismeri azokat a kockázatokat, amelyeken az autója ki van téve. Ennek megfelelően érdemes választani a fenti lehetőségek közül.

Casco biztosítás esetén, mit jelent az önrészesedés?

Az "önrész" az az összeg, amit kár esetén Önnek kell kifizetnie a kár teljes értékéből. Tehát kár esetén az igazoltan felmerülő - járulékos költségekkel együtt megállapított - kárösszegből, káreseményenként a szerződésben vállalt nagyságú összeget a szerződőnek magának kell viselni.

A casco biztosítási konstrukciók zöménél, az önrészesedés két tényezőből tevődik össze. Egyrészt tartalmaz egy százalékos arányt, másrészt egy minimum összeget, amit mindenképpen a biztosítottnak kell vállalni.

Példa az önrészesedés számítására:
Tegyük fel, hogy az önrész 10%, de minimum 50.000 Ft. Ilyenkor a kárösszeg 10%-a terheli a biztosítottat, de ha ez nem éri el az 50.000 Ft-ot, akkor a "minimum 50.000 Ft" lép érvénybe. Pl: Ha a kárunk 100.000 Ft., akkor ebből a minket terhelő rész 50.000 Ft. (mivel a 10% csak 10.000 Ft.) Pl: Ha a kárunk 600.000 Ft, akkor már a minket terhelő rész 60.000 Ft., mert ilyenkor már a kárösszeg 10%-a meghaladja az 50.000 Ft-ot.

Az önrészesedés nagysága természetesen nagyban befolyásolja a biztosítás éves díját. A mai biztosítási piacon számos biztosító kínál különböző önrész variációkat, különböző feltételekkel, díjakkal. A casco biztosítás kiválasztásakor ezért ne csak a fizetendő díjat vegyük figyelembe, hanem azt is, hogy egy káreseménykor mekkora az az összeg, amit könnyedén ki tudunk fizetni a szerviznek. Nem olcsó az a casco, ami a kár bekövetkeztekor nagy terheket ró ránk!

Gépjárművemmel kárt okoztam, nincs casco biztosításom, mi a teendőm?

Ez esetben sajnos a saját költségen kell a javítást megoldani. Ilyenkor lényeges költségmegtakarítást jelenthetnek a márka-független, kisebb rezsióradíjú szervizek. A Kármester.hu (www.karmester.hu) a nap 24 órájában segítségére lehet, az igényeknek megfelelő szerviz megtalálásában.

Miért kötelező?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján a biztosító a gépjármű üzemeltetése során az általunk másoknak okozott károkat téríti meg. A biztosítás a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja: a károsult követelése attól függetlenül megtérül, hogy a balesetet okozó gépjármű üzembentartója képes-e vagy hajlandó-e a kártérítést megfizetni; ugyanakkor a biztosítás védi a károkozót is, hiszen a biztosítási díj ellenében a biztosító átvállalja tőle az okozott kár teljes vagy részleges megtérítését.

Hogyan kell casco biztosítást kötni, ha gépjárművásárláshoz finanszírozót vettem igénybe?

A biztosításkötési folyamatban, rögtön az elején lehetősége van kiválasztani, hogy a gépjárművet hitelre, részletre, lízingelve, vagy készpénzre vásárolta-e meg. Ezt fontos pontosan kitölteni. A biztosításkötés végéhez érve az ajánlati adatok megadásakor szükséges pontosan kitölteni, ki is a finanszírozó, mikor kezdődött a finanszírozási szerződése, illetve, hogy mikor jár le. Ezenkívül szükséges a szerződésének számát is megadni, mivel a bankok szigorúan ellenőrzik a megadott adatokat. A casco biztosítás finanszírozóra való kedvezményesítése a finanszírozó biztosítéka. Káresemény esetén a finanszírozót értesíteni kell a bekövetkezett eseményről. A kárrendezésre jogosult biztosító részére töréskár esetén, a kártérítés felvételéhez engedményező nyilatkozat (meghatalmazás) beszerzésére van szükség, amivel a bank engedélyezi a kár szerviz részére történő kifizetését. (Egyes bankok esetében limitált kárösszegig nem szükséges a meghatalmazás bekérése. Ezt a kitételt a szerződés tartalmazza). A gépjármű totálkára (gazdasági totálkár vagy lopáskár) esetén a kártérítési összeget a biztosító közvetlenül a kedvezményezett (finanszírozó) részére utalja, aki a szerződés lezárását követően elszámol a gépjármű tulajdonosával (szerződővel).

A régi vagy az új autó cascója a drágább?

Általánosságban elmondható, hogy új autókra a biztosítók gyakran adnak akár 20-30%-os díjkedvezményt is, és ezek a kedvezmények akár egy adott gyártmányon belül sem biztos, hogy minden autótípusra vonatkoznak. A díjkedvezmények meghatározásában nagy szerepe van a kárstatisztikáknak is, ezért előfordulhatnak olyan esetek, hogy az új autóra olcsóbb a casco biztosítás, mint a használtautóra.

A gépjárműlopások statisztikájában is kimutatható, hogy vannak bizonyos preferált gépjárműtípusok, melyeknek a lopási kockázata sokkal nagyobb, mint pl. az azonos gyártmányú de más típusú, évjáratú, felszereltségű gépjárműveknek. Továbbá szintén elmondható, hogy az emberek az új autójukra sokkal jobban vigyáznak, óvják, mint a többéves használtautójukat, és ennek hatása bizony megmutatkozik a casco díjában is. Mindenesetre fontos, hogy a casco megkötése előtt online alkusz segítségét igénybevéve a biztosítók díjait összehasonlítsuk, hiszen komoly eltérések lehetnek azok között.

Hogyan kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni, ha gépjárművásárláshoz finanszírozót vettem igénybe?

A biztosításkötési folyamat nem tér el a finanszírozott és a nem finanszírozott gépjárművek esetében.

Mi a kártörténeti igazolás?

A kártörténeti igazolás, az ügyfél által okozott károkat, valamint az előző szerződés adatait igazolja az új biztosító részére. Tehát, gépjármű biztosítás esetén, a korábbi biztosító kártörténeti igazolásban informálja az új biztosítót az ügyfele által okozott károkról, valamint a korábbi szerződés tartamáról. A kártörténeti igazolás alapul szolgál a Bonus Malus rendszerbe való besoroláshoz. A kártörténeti igazolást az új biztosító szerzi be a Kártörténeti Nyilvántartásból. Az ügyfél szerződéskötéskor köteles megadni – a rendszám és az előző biztosító neve mellett – az előző biztosítási kötvényszámát, valamint a Kártörténeti ügyfél azonosítóját is. A Kártörténeti ügyfélazonosítót a Kártörténeti Nyilvántartó Rendszer hozza létre és minden ügyfél esetén egyedi, az azonosítót a biztosítók az index értesítő és törlés értesítő leveleken kötelesek közölni az ügyféllel. Ha az adatok megadása során az ügyfél tévesen, pontatlanul adja meg az adatokat – pl. elírja a kötvényszámot –, akkor az új biztosító levélben kéri tőle az adatok pontosítását. Amennyiben az autós ezt nem teszi meg a szerződés kezdetét követő 60. napig, az új biztosító A0 kategóriába sorolja. Ha az autós szándékosan helytelen adatokat közöl, akkor az új biztosító köteles a legrosszabb, malus 4 kategóriába sorolni.

Mi a teendő, ha gépjárművel külföldre utazom?

Külföldi útja során kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása érvényességét Zöldkártyájával tudja igazolni, ezért azt az utazás előtt célszerű kiváltania. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, valamint Svájcban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben lévő "H" ország jel tanúsítja, de ettől független utazáskor ajánlott a Zöldkártya kiváltása: Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Máltára, Montenegróba, Nagy-Britanniába és Észak-Írországba, valamint Szerbiába. Minden esetben kötelező kiváltani a Zöldkártyát az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor: Albánia, Belorusz, Irán, Izrael, Marokkó, Moldávia, Oroszország, Törökország, Tunézia, Ukrajna. Zöldkártyát igényelhet közvetlen a biztosítójától, a CLB weboldalán található ügyfélkapu online ügyfélszolgálattól, e-mailben és telefonon is. A zöldkártya kiállításának feltétele a díjjal rendezett élő kötelező biztosítás.

Mikor mondható fel a casco biztosítás és hogyan?

Casco biztosítást a biztosításkötési évfordulót megelőző 30. napig lehet felmondani írásban és évfordulóval akár másik biztosítótársasághoz átkötni. A casco esetében általában a szerződés megkötését követő hónap első napja az évforduló, de ezt érdemes ellenőrizni a biztosítási kötvényen.

Oldalak